Avaleht

iDevice ikoon Teretulemast õpiobjektile!

Teie ees on õpiobjekt, milleskäsitletakse üsna põnevat teemat – vangla erakorralisi sündmusi ja nendes edukattoimetulekut.

Kriisisekkujad on leidnud, et kuivaadelda kriisisituatsiooni sattunute toimetulekut, siis sellise sündmuse ajal käitub adekvaatsemalt inimene,kes on analoogses sündmuses või tegevuses varasemalt osalenud, võrrelduna kriisisituatsioonisattunuga, kelle jaoks sama kriisisündmus oli ootamatu ja esmakordne.

Samas on leitud, et kriisisituatsioonissuudab edukamalt toime tulla inimene, kes kasvõi oma mõtetes on fantaseerinudkriisisündmuse arengut, võrreldes kriisisituatsiooni sattunuga, kelle jaokssama kriisisündmus oli täiesti ootamatu ja esmakordne.

Õpiobjekti autor loodab, etkäesoleva õppematerjaliga tutvumise järgselt on õpilane juba paremini ettevalmistatud edukamaks toimetulekuks vanglas erakorralise olukorra tekkimisel.

Head õppimist!


iDevice ikoon Eesmärgid

Õpiobjekti eesmärgiks on luua õpilastele paremaid tingimusi vanglates toimuda võivatest erakorralistest sündmustest arusaamiseks ja nendes edukamaks tegutsemiseks.

Õpiobjekt on loodud täiendavaks veebipõhiseks iseõppimise materjaliks õppeainele "Erakorralised olukorrad vanglas".


iDevice ikoon Autorist

Minu esimesed kokkupuuted vanglateenistusega algavad 1993. aasta lõpust, kui asusin õppima kriminaaltäitevametnike kursustel. Hiljem olen omandanud korrektsiooni eriala Sisekaitseakadeemias ja kaitsnud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.

Olen järjepidevalt vanglaametnikuna töötanud nii Maardu-, Murru- ja Tallinna Vanglas, alates 2005. aastast töötan Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektorina.


Andres Põdra