Avaleht

EL+SKA

Kirjeldus: õpiobjekt on toetavaks õppematerjaliks aines Vanglaametniku kutse-eetika, mida on toetatud projektist BeSt.

Õpiobjekti eesmärk: anda teadmised vormiriietusest ja selle kandmise korrast vanglateenistuses.

Õpiväljundid: vanglaametnik oskab korrektselt ja väärikalt kanda vanglaametniku vormiriietust.

Autor: Piret Liba, lektor

PiretLiba

Viimane muudatus õpiobjektis: 10. sept. 2012

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License