Avaleht

EL+SKA

Kirjeldus: Õpiobjekt on sissejuhatavaks õppematerjaliks ainesse Vanglaametniku kutse-eetika, mida on toetatud projektist BeSt.

Õpiväljundid:

  • Teab eetika põhimõisteid ja seoseid teiste normatiivsete valdkondadega.
Sihtgrupp: Vanglaametnikud

Autor: Piret Liba, lektor

PiretLiba