Avaleht

EL+SKA

 

Kirjeldus: õpiobjekt on toetavaks õppematerjaliks aines Vanglaametniku kutse-eetika, mida on toetatud projektist BeSt.

Õpiväljundid: õpilane teab vanglateenistujale esitatavaid majandusliku sõltumatuse nõudeid.

Autor: Piret Liba, lektor

PiretLiba

Viimane muudatus õpiobjektis: 10.09.2012

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License