Forensic Science (Crime Scene Investigation)

iDevice ikoon Õppematerjali tutvustus

Õpiobjekt on üks osa politsei eriala rakenduskõrghariduse kompetentsipõhise õppekava aine ’Inglise keel’ (kood KEEC5006) õppematerjalidest.
Sihtrühm:
Sisekaitseakadeemia Politseikolledži üliõpilased ja tegevpolitseinikud
Eelteadmised:
Inglise keele oskus vähemalt madalamal kesktasemel (B1)
Eesmärk:
Luua õppuritele tingimused sündmuskoha vaatlust ning füüsiliste tõendite kogumist käsitleva sõnavara omandamiseks ning kinnistamiseks.
Õpiväljund:
Õpiobjekti läbitöötanud õppur:
• Teab õpiobjektis käsitletud sõnavara ning oskab seda kasutada sündmuskoha vaatlust ning füüsiliste tõendite kogumist käsitleva erialakirjanduse lugemisel
• Oskab kasutada sõnaraamatut Police-Rescue Learner’s Dictionary (http://dict.sisekaitse.ee)
Õpiobjekt koosneb:
• Tekst + 2 harjutust (teksti mõistmine, sõnavara)
• Sõnavaratutvustus piltidega + enesekontrolliharjutus
• Video + kontrollküsimused
• Sõnavaraharjutus kogu materjali kordamiseks
Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 4 akadeemilist tundi.

Kasutatud allikad:

1.http://science.howstuffworks.com/csi.htm
2. Reedik, S. Sündmuskohal kasutatavate kriminalistikavahendite inglise-eesti seletav sõnastik. Magistriprojekt. Tartu Ülikool, 2009.
3. www.sirchie.com - kriminalistikavahendite kataloog
4. http://dict.sisekaitse.ee
5. mitmesugused sõnastikud

Avaldan tänu sisulise abi eest Sisekaitseakadeemia Politseikolledži õppejõududele.

 

Epp Leibur
Sisekaitseakadeemia keelekeskuse lektor
e-post: epp.leibur@sisekaitse.ee