Avaleht

iDevice ikoon Tere tulemast ...

 


Õpiobjekt on valminud kahe aine „Korrektsioonipsühholoogia" ja „Erialane inglise keel" ühisosa raames üliõpilaste
ja õppejõudude koostööna ning on rahastatud projektist BeSt.

Sihtrühm: Sisekaitseakadeemia justiitskolledži üliõpilased.

Eesmärk: Elektrooniline õppematerjal on toeks korrektsiooni eriala õppurite korrektsioonipsühholoogiaalaste
inglise keelsete artiklite lugemisel ning on mõeldud teadusteksti paremaks mõistmiseks.

Lisaks sõnastiku tööriista funktsioonile, suureneb üliõpilastel ka sõnastikku sõnade, terminite ja sobivate
näitelausete lisamisel nende üldine keeletunnetus.

Õpiobjekti õpiväljundid:
• üliõpilane oskab kasutada sõnaraamatut erialase kirjanduse lugemisel
• tunneb enda sisestatud sõnavara
• kasutab sõnastikku erialase teksti paremaks mõistmiseks.

Õbiobjekti juurde kuulub ka juhendmaterjal üliõpilasele, kuidas sõnu ja lauseid sisestada.

Tegemist on pidevalt täieneva õpiobjektiga.

Sisekaitseakadeemia

 

Õpiobjekti autorid:
Elen Laanemaa
Inga Karton

 


Viimane muudatus õpiobjekis*: 03.10.2012
*Õpiobjekti põhisuks on täiendavalt korrektsioonialane sõnastik, mis on koostatud Wordpress keskkonnas, viimane muudatuskuupäev sõnastikus on toodud keskkonnas.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License