Rahavoo aruanne

iDevice ikoon Tutvustus

 

Õpiobjekti eesmärgiks on selgitada rahavoo aruande meetodeid.

Õpiväljundiks on oskus kirjeldada rahavoo aruande (kaudne meetod) kirjeid.

Õpiobjekt on koostatud Sisekaitseakadeemias kursuse Finantsanalüüs raames.

Õpiobjekti autoriks on maksunduse ja tolli õppetooli lektor Maret Kirsipuu.


 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License