Muutused bilansis

iDevice ikoon Eesmärgid

Õpiobjekti eesmärgiks on tutvustada bilansi tasakaalu.

Õpiväljunditeks on:

1) mõista bilansi olemust;

2) oskus tasakaalustada bilanss vastavalt toimunud muutustele.

Õpiobjekt on koostatudSisekaitseakadeemias kursuse Finantsanalüüs raames. Õpiobjektiautoriks on maksunduse ja tolli õppetooli lektor Maret Kirsipuu.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License