Avalehe

Käsiterminali "EADS" kasutusjuhend

Õpiobjekti eesmärk: Õpiobjekt on mõeldud hädaabiteadete menetlemise tundide raames operatiivraadiosides kasutatava käsiterminali EADS880i käsitlemise õppeks.

Õpiobjektis on ära toodud käsiterminali nuppuda ja klahvide funktsioonid. Õpiobjekti lisatud enesekontrolltest võimaldab koheselt kontrollida enda teadmisi käsiterminali käsitlemisoskusest.

Autor tänab Vaiko Mäe´d, kes abistas õpiobjekti tehnilisel loomisel.
Autorist: Ülle Jõessar on töötanud päästealal alates 1995. aastast, kutseõpetajana ja päästekorralduse õppetooli juhatajana.

Autor: Ülle Jõessar

Viimane muudatus: 17.12.2012