Päästjate evakueerimise- ja laskumisvõtted kõrgustest

 

 

Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks.

Filmis on näitlikustatud päästjate evakueerimise ja laskumise võtted kõrgustest. Filmi esimeses pooles näidatakse võtteid kasutades professionaalset nööripääste vasrustust, teises pooles demonstreeritakse alternatiivsete võtete kasutamist. Filmis näidatud harjutusi võib läbi viia litsenseeritud nööripääste instruktor.

Autor tänab päästespetsialist XII õppegrupi õpilasi, kes osalesid filmi väljatöötamise protsessis haridustehnoloogi Vaiko Mäe-d, kes abistas õpiobjekti tehnilisel loomisel.

Autorist

Heiki Soodla on päästealal töötanud üle 10 aasta, millest märkimisväärsema tööaja moodustab Sisekaitseakadeemias õppejõuna töötamise kogemus. Õppejõud on litsenseeritud nööripääste instruktor, kes omandas vastavad teadmised ja kogemused kõnealuses valdkonnas Jaapanis Osaka Tuletõrjeakadeemias õppides 2004a.

Autor:Heiki Soodla
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool
Päästetööde õppetooli juhataja