Nööripääste varustus ja selle hooldus

 

 

Eesmärk:Õppefilm on mõeldud tehniliste päästetööde õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks.

Filmis on näitlikustatud nööripääste varustus ja selle hooldamise võtted. Film on mõeldud algaja tasemel õppimiseks.

Autor tänab päästespetsialist XII õppegrupi õpilasi, kes osalesid filmi väljatöötamise protsessis haridustehnoloogi Vaiko Mäe-d, kes abistas õpiobjekti tehnilisel loomisel.

Autorist

Heiki Soodla on päästealal töötanud üle 10 aasta, millest märkimisväärsema tööaja moodustab Sisekaitseakadeemias õppejõuna töötamise kogemus. Õppejõud on litsenseeritud nööripääste instruktor, kes omandas vastavad teadmised ja kogemused kõnealuses valdkonnas Jaapanis Osaka Tuletõrjeakadeemias õppides 2004a.

Autor:Heiki Soodla
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool
Päästetööde õppetooli juhataja