„Scania Barbara“

   

 

 

 

Eesmärk:Õppefilm on mõeldud päästetehnika õppetundide läbiviimiseks ja päästekeskustes vastava koolituse korraldamiseks.

Filmis on näitlikustatud päästeteenistuse põhiauto ristinimega "Barbara" tuletõrje tsentrifugaalpumba õpetus. Film on mõeldud algaja tasemel õppimiseks.

Autor tänab päästja õppegrupi õpilasi Jannar Ulpi ja Kaido Truupõldu, Sisekaitseakadeemia õppereferenti Siret Hobolaineni ja haridustehnologi Vaiko Mäed, kes osalesid filmi väljatöötamise protsessis.

Autorist

Heiki Soodla on päästealal töötanud üle 10 aasta, millest märkimisväärsema tööaja moodustab Sisekaitseakadeemias õppejõuna töötamise kogemus. Õppejõud on alarmõsõiduki juhi litsentsiga ja praktikas tuletõrjepumpadega kokku puutunud päästeteenistuses samuti koolis staažikas õppejõud tuletõrje pumpade alal.

Autor:Heiki Soodla
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool
Päästetööde õppetooli juhataja

iDevice ikoon Eelteadmised

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License