Avalike projektide tasuvusanalüüs

iDevice ikoon Õpiobjekti tutvustus

Käesoleva õpiobjekti eesmärkideks on:

1) tutvustada projektide majandusliku tasuvuse hindamise põhimõtteid ja kriteeriume;

2) anda avaliku projekti tasuvuse arvutamise kogemusi.

 

Õpiväljundiks on oskus läbi viia lihtsamaid ja aru saada keerukamatest avalike projektide tasuvusanalüüsidest.

 

Õpiobjekt on valminud Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe kursuse "Finantsjuhtimine" raames ja selle autoriks on Sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli õppetooli lektor Indrek Saar.