III osa. Võrdsusõiguse liigid (skeem)

NB! tähtis otsustamaks, millist teed minna võrdsusõiguse piiramise põhiseaduspärasuse kontrollimisel (vt IV osa V samm)

iDevide ikoon
vaata vm asjaolud

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License