II osa. Üldist võrdsusõigusest

Võrdsus jaguneb:
  • Faktiline võrdsus (tegelik võrdsus)
  • Õiguslik võrdsus
PS § 12 I lause: Kõik on seaduse ees võrdsed

Võrdsuse paradoks: õiguslik võrdsus soodustab alati faktilist ebavõrdsust ehk teisipidi: saavutamaks vajadusel faktilist võrdsust, tuleb isikuid kohelda õiguslikult ebavõrdselt (= tuleb piirata võrdsusõigust).

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License