I osa. Vabadusõiguste riive põhiseaduspärasus

iDevide ikoon Millisel juhul on lubatud põhiõiguste piiramine?
Vastus järgmiseid sammusid pidi:
I samm: kas kõneallolev põhiõigus on üldse asjasse puutuv - ehk põhiõiguste kaitsepiirkonna küsimus ehk PÕHIÕIGUSTE KAITSEALA MÄÄRAMINE

II samm: kas põhiõigust on üleüldse piiratud ehk PÕHIÕIGUSTE KITSENDUSE TUVASTAMINE ehk riive tuvastamine = Põhiõigust on piiratud, kui põhiõiguse adressaat on mõjutanud mingit tegevust, seisundit, positsiooni põhiõiguse kandja jaoks ebasoodsalt.

III samm: kas piiratud on ebaseaduslikult ehk PÕHIÕIGUSTE KITSENDUSE LUBATAVUSE TUVASTAMINE

Lubamatu põhiõiguste piiramine = põhiõiguste rikkumine Vabadusõiguste kaitse üldpõhimõtted ehk põhiõiguste piirid täpsemalt.

Vt skeem


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License