Sissejuhatus

iDevice ikoon Võrdsusõiguste riive põhiseaduspärasus

Lühikirjeldus: käesolev õpiobjekt sisaldab võrdsusõigusriive põhiseaduspärasuse hindamise põhialuseid (II osa) koos väljavõtet teisest õpiobjektist (I osa), mis käsitleb vabadusõiguste riive põhiseaduspärasuse hindamise põhialuseid (vt tervet õppematerjali)

Eesmärk: selgitada võrdsusõigusriive põhiseaduspärasuse hindamise erisusi võrreldes vabadusõiguste riivega, õpiobjekt on abistava toimega – juurde tuleb lugeda vastavat kirjandust või osaleda vastavates riigiõiguse loengutes

Õpitulemused: tudeng tunneb erinevaid põhiõiguste liike, teab nende riive põhiseaduspärasuse hindamise erisusi, tunneb võrdsusõiguse riive põhiseaduspärasuse hindamise põhialuseid

Sihtgrupp: rakenduskõrgkoolis õppivad tulevased ametnikud ja ametnikud

Õppeaine: Riigiõigus

 

Triin Roosve

Avaliku õiguse õppetooli erakorraline lektor

 


Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License