Sissejuhatus

Õppematerjali lühikirjeldus: Käesolev õppematerjal hõlmab avaliku õiguse üldosasse puutuvaid teste: sissejuhatus õigusesse, haldusõigus ja riigiõigus

Eesmärk: kinnistada teoreetilisi teadmisi enesekontrollitestide läbi

Sihtgrupp: rakenduskõrgkoolis õppivad tulevased ametnikud ja ametnikud

Triin Roosve


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

jaanuar 2008 T.Roosve