Avaleht

iDevice ikoon Teretulemast õpiobjektile!

Õpiobjekti eesmärgiks on anda vanglaametniku kandidaadile esmased teadmised vangla tuleohutuse tagamisest ja innustada õpilast märkama oma töökeskkonda just sellise pilguga, mis aitaks vanglal vältida ja ennetada tulekahjuriske vanglas.

Õpiobjekt katab osaliselt õppeväljundid:

  • Üliõpilane oskab märgata tundemärke, mis võivad vanglas luua soodsaid tingimusi võimalike erakorraliste sündmuste tekkeks.
  • Üliõpilane suudab planeerida tegevusi, mis tõstaksid vangla üldist turvalisust.

Autor: Andres Põdra

Sisekaitseakdeemia Justiitskolledži lektor