Käändsõnade sisseütlev

1          2                
                      
        3                
                      
  4      5                  
 6                       
      7                  
                      
8                        
                      
9                        
                10        
           11             
    12                    
   13                     
 14                   15      
      16                  
                      
 17            18             
                      
         19               
                      
     20                   
                      
  21                      
 22                       
                      
                      
                      
                      

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Silvia Luige 25 veebruar 2008