Arvutiprogramm "ALOHA"

 

 

 

Õppematerjali eesmärk: selgitada näitlikult arvutiprogammi ALOHA kasutamist ja võimalusi.

Enne õppevideo vaatamist installeerige ALOHA programm arvutisse.

ALOHA programmi leiab aadressilt: http://www.epa.gov/oem/content/cameo/aloha.htm

Arvutiprogramm ALOHA on USA Keskkonnakaitse agentuuri poolt koostatud vabatarkvara ohalade hindamiseks.

ALOHA kuulub tarkvarapaketti, mille nimi on CAMEO. Tegemist on paketiga, mis sisaldab lisaks programme CAMEO Chemicals ja MARPLOT. MARPLOT võimaldab ALOHA tulemused kanda kaardile, selleks on vajalik Mapinfo programm. ALOHA võimaldab leida konkreetse aine ja mahuti õnnetusel juhtunud plahvatuse või gaasipilve ohuala. ALOHA sobib hästi gaasiõnnetuste modelleerimiseks, põlevvedelikke õnnetuste analüüsiks on kahjuks programmi võimalused piiratud. Programmi on võimalik kasutada riskianalüüside koostamisel, kui ka vahetult ohutsoonis ilmajaamaga ühendatuna.

Pärast õppevideoga tutvumist oskab tudeng/ametnik iseseisvalt arvutiprogrammi ALOHA käsitleda.
Sihtgrupp: pääste eriala tudengid ja ametnikud.

 

Tarmo Kull
Päästekolledž
Sisekaitseakadeemia

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License